HNghị khoa học Kiểm soát Nhiễm khuẩn Năm 2017 Diễn ra ngày 15 - 16 /12/2017

Hội nghị khoa học Kiểm soát Nhiễm khuẩn

Thông báo thay đổi ngày tổ chức hội nghị Kiểm soát nhiễm khuẩn thường niên năm 2017

Thứ ba, 21 Tháng 11 2017 21:34

Hội nghị Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn thường niên sẽ được tổ chức vào thứ 4 ngày 27/12/2017.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự thay đổi này.

Trân trọng

Hội nghị khoa học Kiểm soát Nhiễm khuẩn Năm 2017

Diễn ra ngày 15 - 16 /12/2017 Tại Trung tâm hội nghị 272 VÕ THỊ SÁU, Quận 3, TPHCM

 

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận

Top