dinhvietmedical

Băng keo chỉ thị nhiệt EO - EO Indicator Tape

EO Gas Chemical Indicator :

Sản phẩm băng dán chỉ thị nhiệt EO gas tiện lợi. 

dán trên tất cả các sản phẩm cần kiểm tra, tiện lợi, nhanh chóng,

sản phẩm chuyển màu đồng nhất, chính xác, rõ ràng.

chuyển từ màu Đỏ Sang màu Xanh

xác định sản phẩm đã qua tiệt trùng bằng khí EO hay chưa.

Đóng gói :

1 Cuộn / Gói

72 Cuộn / Thùng Carton.