dinhvietmedical

Túi giấy y tế tiệt trùng - Sterilization Paper bag

Túi ép tiệt trùng

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng để bàn & Nhỏ gọn điện tử

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt EO - EO Indicator Tape

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng Bó bột -Hàn Quốc Chất lượng cao

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co., Ltd

Chỉ thị hóa học, plasma 1248 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng vải mềm y tế co giản - Soft Cloth 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng vải mềm dạng cuộn 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng vải mềm dạng cuộn 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Bơm tiêm Issulin Braun 1cc

Bơm kim tiêm, kim luồn, dây truyền dịch

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt plasma Sterrad 19mm x 50m - Johnson & Johson

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt 25mm x 50m

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Anios safe Manuclaer NPC HF - Dung dịch rửa tay thường quy mới

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co., Ltd

Aniosyme DD1 1L & 5L Dung dịch tẩy rửa đa enzyme

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd