dinhvietmedical

1251 | Chỉ thị hóa học dùng cho tiệt khuẩn EO-GAS 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Que test chỉ thị hóa học plasma PL500 - STERIKING

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn & cắt túi hấp tiệt trùng để bàn & Nhỏ gọn Mpack

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Khăn choàng nha khoa

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Test kiểm soát gói đồ vải 1250 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng cao cấp HAWO HD650 D/DE Của Đức (Germany)

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng để bàn & Nhỏ gọn

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo cá nhân Urgo

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt STERIKING

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Hexanios 1L&5L - Dung dịch ngâm khử khuẩn dụng cụ

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dung Dịch Khử khuẩn bề mặt Anios Surfa'Safe (DDSH)

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dao mổ Feather của Nhật các số : 10,11,12,15,20,21,22,23

Dao mổ, Pen, kéo, kẹp

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dao mổ Ấn Độ các số : 10,11,12,15,20,21,22,23

Dao mổ, Pen, kéo, kẹp

DinhVietMedical Co.,Ltd

Khóa 3 chia, Khóa 3 chia + dây

Bơm kim tiêm, kim luồn, dây truyền dịch

DinhVietMedical Co.,Ltd