dinhvietmedical

Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt STERIKING

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt - Tương đương 1322-12 (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Anios Synergy 5 1L&5L - Dung dịch tẩy rửa 5 Enzyme

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Anios RHW 5L - Dung dịch làm trơn bóng dụng cụ

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Anios Spray 29 1L&5L

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Aniosyme DD1 1L & 5L

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Sufarnios - Dung dịch tẩy rửa sàn nhà và các bề mặt

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dermanios Scrub - Dung dịch rửa tay phẩu thuật

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Túi ép tiệt trùng tyvek

Túi ép tiệt trùng

DinhVietMedical Co.,Ltd

Găng tay tiệt trùng

GĂNG TAY Y TẾ VIỆT NAM – MALAYSIA CÁC LOẠI

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng Đức sealing machine wipak

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd - Wipak Filand

Túi ép tiệt trùng Cuộn Phồng - Sterilization guess

Túi ép tiệt trùng

DinhVietMedical Co.,Ltd

Túi ép tiệt trùng cuộn dẹp - Flat Reel Pouch

Túi ép tiệt trùng

DinhVietMedical Co.,Ltd