dinhvietmedical

Vôi sô đa - hãng Intersurgical Anh

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Khẩu trang y tế Medipro

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Khẩu trang y tế 4Umed

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng công nghệ đức - Sealing Machine EF100-E

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Test lò hấp bowie disk test pack G2 STERIKING Tương đương 1233LF (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Test lò hấp bowie disk test sheet DT50 STERIKING Tương đương 00130LF

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Test strip kiểm soát gói dụng cụ AC 6 STERIKING bằng hơi nước tương đương 1243A (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Test strip kiểm soát gói đồ vài AC250 STERIKING tương đương 1250

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt STERIKING

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt - Tương đương 1322-12 (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Anios Synergy 5 1L&5L - Dung dịch tẩy rửa 5 Enzyme

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Anios RHW 5L - Dung dịch làm trơn bóng dụng cụ

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Anios Spray 29 1L&5L

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Aniosyme DD1 1L & 5L

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd