dinhvietmedical

Túi ép, Túi hấp tiệt trùng tự dán

Túi ép tiệt trùng

DinhVietMedical Co.,Ltd

Găng tay Malaysia

GĂNG TAY Y TẾ VIỆT NAM – MALAYSIA CÁC LOẠI

DinhVietMedical Co.,Ltd

Găng tay y tế Vglove có bột

GĂNG TAY Y TẾ VIỆT NAM – MALAYSIA CÁC LOẠI

DinhVietMedical Co.,Ltd

Găng tay phẩu thuật tiệt trùng VN

Găng tay y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Anios gel NPC 85 - Dung dịch rửa tay nhanh

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Savondoux-anios - Dung dịch rửa tay thường quy

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co., Ltd

Anios Special DJP - Khử khuẩn đường không khí

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co., Ltd

CIDEX OPA

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

CIDEZYME 5L+1L

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd