dinhvietmedical

Anios safe Manuclaer NPC HF - Dung dịch rửa tay thường quy mới

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co., Ltd

Aniosyme DD1 1L & 5L Dung dịch tẩy rửa đa enzyme

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dung dịch tiệt trùng lạnh dụng cụ nội sôi Steranios 2%

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dung Dịch Khử khuẩn bề mặt Anios Surfa'Safe (DDSH)

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Gel Bôi trơn K-Y 82gr - Johnson & Johnson

Dung dịch tiệt khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Viên ngâm sát khuẩn presept

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Anios RHW 5L - Dung dịch làm trơn bóng dụng cụ

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Sufarnios - Dung dịch tẩy rửa sàn nhà và các bề mặt

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dermanios Scrub - Dung dịch rửa tay phẩu thuật

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Anios gel NPC 85 - Dung dịch rửa tay nhanh

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Savondoux-anios - Dung dịch rửa tay thường quy

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co., Ltd

Anios Special DJP - Khử khuẩn đường không khí

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co., Ltd

CIDEX OPA

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

CIDEZYME 5L+1L

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd