dinhvietmedical

Băng keo chỉ thị nhiệt EO - EO Indicator Tape

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

EO Gas Chemical Indicator - DinhVietmedical Co.,Ltd

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng cao cấp HAWO HD650 D/DE Của Đức (Germany)

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dao mổ Feather của Nhật các số : 10,11,12,15,20,21,22,23

Dao mổ, Pen, kéo, kẹp

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng công nghệ đức - Sealing Machine X-915

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Test lò hấp bowie disk test pack G2 STERIKING Tương đương 1233LF (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Test lò hấp bowie disk test sheet DT50 STERIKING Tương đương 00130LF

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Test strip kiểm soát gói dụng cụ AC 6 STERIKING bằng hơi nước tương đương 1243A (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dermanios Scrub - Dung dịch rửa tay phẩu thuật

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng Đức sealing machine wipak

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd - Wipak Filand

CIDEX OPA

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd