dinhvietmedical

Máy hàn túi tiệt trùng in hạn dùng của Đức - HAWO HD 650 DC ECOPAK

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co., Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng Hawo Hm 950 DC - hm 950 DC-V NanoPak 

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Que test kiểm tra tiệt khuẩn - Test Strip Indicator Mpack

Túi ép tiệt trùng

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt EO - EO Indicator Tape

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

EO Gas Chemical Indicator - DinhVietmedical Co.,Ltd

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng cao cấp HAWO HD650 D/DE Của Đức (Germany)

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dao mổ Feather của Nhật các số : 10,11,12,15,20,21,22,23

Dao mổ, Pen, kéo, kẹp

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng công nghệ đức - Sealing Machine EF100-E

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Test lò hấp bowie disk test pack G2 STERIKING Tương đương 1233LF (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Test lò hấp bowie disk test sheet DT50 STERIKING Tương đương 00130LF

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd