Máy hàn túi tiệt trùng để bàn & Nhỏ gọn điện tử

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Sealing Machine RS120A Hãng Wiipak - Máy hàn túi tiệt trùng Đức

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd - Wipak Filand

Dao mổ Feather của Nhật các số : 10,11,12,15,20,21,22,23

Dao mổ, Pen, kéo, kẹp

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dây curo Máy Hàn Túi Hawo

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn miệng bao Seal 320

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd