Hướng dẫn

dinhvietmedical

Máy hàn túi tiệt trùng công nghệ đức - Sealing Machine EF100-E

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Sealing Machine RS120A Hãng Wiipak - Máy hàn túi tiệt trùng Đức

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd - Wipak Filand