Hướng dẫn

dinhvietmedical

1228 3M - Băng keo chỉ thị nhiệt Hyrogen Peroxide dành cho lò Plasma

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Chỉ thị hóa học, plasma 1248 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng vải mềm y tế co giản - Soft Cloth 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng vải mềm dạng cuộn 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng vải mềm dạng cuộn 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng thun cuộn tự kết dính coban - Coban 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

00130LF | giấy thử lò hấp Bowie Dick test sheet

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

1251 | Chỉ thị hóa học dùng cho tiệt khuẩn EO-GAS 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

1250 3M - Test kiểm soát gói đồ vải

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd