Hướng dẫn

dinhvietmedical

Xốp cầm máu Lyostypt - Braun

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Xốp cầm máu tự tiêu tiệt trùng Spongotan - Ethicon MS0002

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Xốp cầm máu mũi - Merocel USA

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng để bàn & Nhỏ gọn điện tử

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

CAVICIDE 709ml & 1Gallon - Dung dịch phun xịt sát khuẩn bề mặt

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng công nghệ đức - Sealing Machine EF 100-L

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Túi cho ăn có trọng lực

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Túi đựng máu

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

HAWO HD650 D Ecopak (Germany) - Máy hàn túi tiệt trùng cao cấp

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Bàn chải rửa tay phẩu thuật - SURGICAL BRUSH

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

HAWO HD 650 DC ECOPAK (GERMANY) - Máy hàn túi tiệt trùng in hạn dùng

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co., Ltd

Khẩu trang y tế 3 Lớp Danameco

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Bao camera nội sôi đã tiệt trùng

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

CAVIWIPES - Giấy sát khuẩn lau bề mặt dùng trong y tế, nha khoa

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd