Xốp cầm máu mũi - Merocel USA

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Chổi (Que) Phết Tế Bào Âm Đạo tiệt trùng

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Que chọc màng ối ( tiệt trùng )

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Áo chì - Găng tay chì - Yếm chì - dùng chụp X Quang

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

KEO DÁN DA DERMABOND - AVH12

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Bàn chải rửa tay phẩu thuật - SURGICAL BRUSH

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Bao camera nội sôi đã tiệt trùng

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Túi đựng máu

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Túi cho ăn có trọng lực

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Khẩu trang y tế 4D cao cấp - TENAMYD KF94 (MODEL YCKKF02)

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Bình Huỷ Kim - Hộp nhựa đựng chất thải y tế sắt nhọn

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Bao đựng rác thải y tế có dây rút và không dây

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Khẩu trang y tế 4Umed

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Khẩu trang y tế 4Umed KF94 (4D) Kháng khuẩn

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd

Khẩu trang y tế Medipro

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co.,Ltd