• dinhvietmedical
  • dinhvietmedical
  • dinhvietmedical

Tin tức

Xem thêm
HNghị khoa học Kiểm soát Nhiễm khuẩn Năm 2017  Diễn ra ngày 15 - 16 /12/2017

HNghị khoa học Kiểm soát Nhiễm khuẩn Năm 2017 Diễn ra ngày 15 - 16 /12/2017

Hội nghị khoa học Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hội nghị khoa học Kiểm soát Nhiễm khuẩn Năm 2017 Diễn ra ngày 15 - 16 /12/2017 Tại Trung tâm hội nghị 272 VÕ THỊ SÁU, Quận 3, TPHCM

Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

Chính phủ ban hành Nghị định 36/2016/NĐ-CP quy định việc quản lý trang thiết bị y tế . Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2016/NĐ-CP quy định việc quản lý trang thiết bị y tế. Đây là văn bản pháp lý cao nhất trong lĩnh vực trang thiết bị y tế hiện nay....

VIETNAM MEDI-PHARM EXPO 2017 IN HO CHI MINH

VIETNAM MEDI-PHARM EXPO 2017 IN HO CHI MINH

Top