Hướng dẫn

dinhvietmedical

Dung dịch rửa tay phẩu thuật nhanh Microshield Handrub

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dung dịch rửa tay phẩu thuật Microshield 4%

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dung dịch rửa tay sát khuẩn, tắm bệnh nhân Microshield 2%

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dung dịch tiệt trùng lạnh dụng cụ nội sôi Steranios 2%

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dung Dịch Khử khuẩn bề mặt Anios Surfa'Safe (DDSH)

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Surfarnios - Dung dịch tẩy rửa sàn nhà và các bề mặt

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dermanios Scrub - Dung dịch rửa tay phẩu thuật

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Anios Special DJP - Khử khuẩn đường không khí

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co., Ltd

DUNG DICH KHỬ KHUẨN MỨC ĐỘ CAO - CIDEX OPA 3.78L

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

DUNG DỊCH NGÂM TẨY RỬA HOẠT TÍNH ENZYM - CIDEZYME 5L+1L

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd