dinhvietmedical

Máy hàn túi tiệt trùng in hạn dùng của Đức - HAWO HD 650 DC ECOPAK

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co., Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng Hawo Hm 950 DC - hm 950 DC-V NanoPak 

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng để bàn & Nhỏ gọn điện tử

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng công nghệ đức - Sealing Machine EF 100-L

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn & cắt túi hấp tiệt trùng để bàn

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng cao cấp HAWO HD650 D/DE Của Đức (Germany)

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dao mổ Feather của Nhật các số : 10,11,12,15,20,21,22,23

Dao mổ, Pen, kéo, kẹp

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng công nghệ đức - Sealing Machine EF100-E

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd