Máy hàn & cắt túi hấp tiệt trùng để bàn

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng công nghệ đức - Sealing Machine EF100-E

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng Easyseal EF100-L - Sealing Machine EF 100-L

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

HAWO HD650 D (Germany) - Máy hàn túi tiệt trùng cao cấp Của Đức

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

HAWO HD 650 DC ECOPAK (GERMANY) - Máy hàn túi tiệt trùng in hạn dùng

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co., Ltd

HAWO HD650 D Ecopak (Germany) - Máy hàn túi tiệt trùng cao cấp

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Ruy Băng Mực In Máy Hàn Túi Hawo

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng in hạn dùng Cao cấp - Sealing Machine EF101-TR

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn miệng bao SFR-780 - Sealing Machine Continous

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd