dinhvietmedical

Máy hàn túi tiệt trùng để bàn & Nhỏ gọn điện tử

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng công nghệ đức - Sealing Machine EF 100-L

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn & cắt túi hấp tiệt trùng để bàn & Nhỏ gọn Mpack

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng cao cấp HAWO HD650 D/DE Của Đức (Germany)

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng để bàn & Nhỏ gọn

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dao mổ Feather của Nhật các số : 10,11,12,15,20,21,22,23

Dao mổ, Pen, kéo, kẹp

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng công nghệ đức - Sealing Machine X-915

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng Đức sealing machine wipak

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd - Wipak Filand