dinhvietmedical

Máy hàn túi tiệt trùng Hawo HD 950 DC Của đức - Rotary Sealer

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Que test kiểm tra tiệt khuẩn - Test Strip Indicator Mpack

Túi ép tiệt trùng

DinhVietMedical Co.,Ltd

Túi giấy y tế tiệt trùng - Sterilization Paper bag

Túi ép tiệt trùng

DinhVietMedical Co.,Ltd

Máy hàn túi tiệt trùng để bàn & Nhỏ gọn điện tử

Thiết bị - Dụng cụ y tế

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt EO - EO Indicator Tape

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng Bó bột -Hàn Quốc Chất lượng cao

Vật tư y tế tiêu hao khác

DinhVietMedical Co., Ltd

Chỉ thị hóa học, plasma 1248 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng vải mềm y tế co giản - Soft Cloth 3M

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd