dinhvietmedical

Anios safe Manuclaer NPC HF - Dung dịch rửa tay thường quy mới

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co., Ltd

Aniosyme DD1 1L & 5L Dung dịch tẩy rửa đa enzyme

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dung dịch rửa tay phẩu thuật nhanh Microshield Handrub

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dung dịch rửa tay phẩu thuật Microshield 4%

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dung dịch rửa tay sát khuẩn, tắm bệnh nhân Microshield 2%

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dung dịch tiệt trùng lạnh dụng cụ nội sôi Steranios 2%

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Hexanios 1L&5L - Dung dịch ngâm khử khuẩn dụng cụ

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Dung Dịch Khử khuẩn bề mặt Anios Surfa'Safe (DDSH)

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Gel Bôi trơn K-Y 82gr - Johnson & Johnson

Dung dịch tiệt khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Viên ngâm sát khuẩn Gemisept

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Anios Synergy 5 1L&5L - Dung dịch tẩy rửa 5 Enzyme

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Anios RHW 5L - Dung dịch làm trơn bóng dụng cụ

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Anios Spray 29 1L&5L

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Aniosyme DD1 1L & 5L

Dung dịch khử khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd